Zamówienia

Wysyłka maszyn

Koszt wysyłki maszyn jest uzależniony od ich rozmiaru i wagi. Wszystkie przesyłki nadawane są kurierem.

Możliwe są 3 sposoby zakupu naszych maszyn:

 1. Za pobraniem 
 2. Przedpłata na konto
 3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Nasze dane

JAGO-BUD Małgorzata Janda i Jacek Janda S.C. 
Złocieniecka 22C
78-500 Drawsko Pomorskie

REGON: 524081547
NIP: PL2530358213

PKO BANK POLSKI
37 1020 2847 0000 1502 0216 0216

Zwroty i odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawane przez nas maszyny nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

Pozostałe zasady odnośnie zwrotów, odstąpień od umowy, oraz reklamacji zawarte są w regulaminie »

Reklamacje i gwarancje

Instrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję:

UWAGA! Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić, w obecności osoby doręczającej przesyłkę , czy nie ma uszkodzeń mechanicznych. Następnie potwierdzić fakt otrzymania towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie protokół sporządzony przez osobę doręczającą i odbiorcę stwierdzającego odpowiedzialność przewoźnika. Przed podpisaniem protokołu wskazany jest kontakt z firmą JAGO-BUD.

Karta gwarancyjna

Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Instrukcji Obsługi. Proszę dołączyć do karty kopię dokumentu zakupu oraz zlecenie naprawy, brak dowodu sprzedaży uniemożliwia złożenie gwarancji.

Warunki gwarancji

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokumenty gwarancyjne: karta gwarancyjna i zlecenie naprawy zostały całkowicie i poprawnie wypełnione.

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego, a zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT wystawioną na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (użycie zawodowe lub porównywalne z zawodowym) przy potwierdzeniu zakupu fakturą VAT wystawioną na działalność gospodarczą.
 2. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia uzasadnionych usterek, które odnieść można do wad materiałowych i produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 3. Gwarancja nie dotyczy:
  • Elementów eksploatacyjnych o ograniczonej trwałości ani akcesoriów ulegających normalnemu zużyciu, Należą do nich m.in.: oleje, filtry, włączniki, elementy gumowe, elastomery, przewody, linki, ostrza, paski klinowe, szarpak, elementy rozruchu ręcznego, ślizgi, prowadnice itp.
  • Uszkodzenia które spowodowane są przez niewłaściwą obsługę codzienną, konserwację, postępowanie niezgodnie z instrukcją obsługi lub eksploatację niezgodnie 
z przeznaczeniem.
  • Uszkodzeń silnika lub innych elementów w wyniku przeciążenia wyrobu.
  • Uszkodzeń powodowanych zastosowaniem niewłaściwych olejów i paliw.
  • Uszkodzeń mechanicznych.
  • Uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej.
  • Naturalnego zużycia elementów w wyniku eksploatacji.
 4. W razie awarii urządzenia, należy dostarczyć do punktu serwisowego. Urządzenie oddane do serwisu powinno być czyste i bez paliwa. Koszt przesyłki reklamowanego przedmiotu ponosi w jedną stronę kupujący w drugą gwarant (1/2 door to door). W razie nieuznania gwarancji koszt przesyłki i ewentualnej naprawy ponosi kupujący.
 5. Warunkiem kontynuacji gwarancji jest regularne dokonywanie konserwacji i kontroli urządzenia (np. kontrola i wymiana oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, wymiana filtra powietrza).
 6. Naprawy urządzenia wykonywane poza autoryzowanym serwisem oraz nieautoryzowane zmiany konstrukcji pozbawiają nabywcę praw gwarancyjnych.
 7. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas pobytu urządzenia w naprawie gwarancyjnej.
 8. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością firmy 
JAGO-BUD.
 9. Wraz z przedmiotem objętym gwarancją należy przesłać podpisaną Kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, brak tych dokumentów uniemożliwia podjęcie procedur reklamacyjnych.
 10. Firma JAGO-BUD nie odbiera paczek przesłanych za pobraniem. Odbiór za pobraniem możliwy jest tylko po uprzedniej konsultacji.
 11. Nieodebranie sprzętu z serwisu Gwaranta w okresie powyżej trzech miesięcy od zgłoszenia odbioru może skutkować wyzłomowaniem lub naliczeniem kosztów za składowanie.

Wzór gwarancji - PDF

Regulamin do pobrania - PDF

Odstąpienie od umowy - PDF

Reklamacja towaru - PDF